Czy mogę stosować równolegle inne preparaty? Viagra

Viagra jest lekiem przeznaczonym do doustnego przyjmowania przez dorosłych mężczyzn. Środek podawany jest w przypadku zaburzeń wzwodu. Warto pamiętać, że produkt przeznaczony jest tylko dla mężczyzn. Zabrania się przyjmowania tabletek przez kobiety, a także osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia. Lek zawiera substancję czynną o nazwie sildenafil, który działa tylko i wyłącznie w przypadku pobudzenia seksualnego.

Jak długo działa Viagra?

Viagra działa do czterech godzin od momentu przyjęcia tabletki, jednak jest to bardzo uzależnione od indywidualnej tolerancji danej osoby. Oczywiście w internecie można znaleźć dużo informacji związanych z wydłużonym czasem działania Viagry. Bez wątpienia Viagra sprawi, że osoby ją przyjmujące przeżyją mnóstwo satysfakcjonujących stosunków, z kolei partnerka nie będzie mogła wyjść z podziwu.

Czy Viagra naprawdę działa?

O Viagrze piszą nie tylko użytkownicy tego produktu, ale również lekarzy i specjaliści. W każdym serwisie dotyczącym potencji, Viagra https://viagra.edu.pl plasuje się na jednym z czołowych miejsc. Oczywiście nie dzieje się to bez przyczyny, Viagra od lat jest bowiem uznawana za lidera wśród preparatów na potencję.

Czy można równolegle stosować inne preparaty?

Osoby przyjmujące równolegle inne leki powinny skontaktować się z lekarzem w celu eliminacji jakichkolwiek ewentualnych niepożądanych działań. Wyjątkową ostrożność rekomenduje się zachować w przypadkach przyjmowania leków, metabolizowanych przez ten sam układ enzymatyczny, czyli izoenzym CYP3A4 cytochromu P-450 albo jego izoenzym CYP2D6.

Warto również stosować zmniejszoną dawkę, w przypadku jednoczesnego przyjmowania ketokonazolu, erytromycyny, cymetydyny, a także innych inhibitorów CYP3A4. Ostrożność warto również zachować przy przyjmowaniu leków alfa-adrenolitycznych, ponieważ mogę one wywołać ortostatyczny spadek ciśnienia. Nie można przyjmować równolegle z Viagrą nikorandylu oraz innych azotanów.

Innymi preparatami na polskim rynku, które w swoim składzie mają sildenafil to:

  • Ecriten
  • Falsigra
  • Lekap
  • Maxigra
  • Sidenafil
  • Revatio
  • Rosytona
  • Taxier
  • Vizarsin
  • Yextor

About The Author

Reply